Zapytania ofertowe

19/02/2018

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu...

12/01/2018

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na partnera społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 3.1 POWER.

15/09/2017

Wyniki konkursu na świadczenie usługi hotelarskiej

Wyniki konkursu na świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników projektu pt: "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego...

15/09/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu...

Archiwum