< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej podczas kursu w ramach Projektu:

"Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej "POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

» Zapytanie ofertowe
» Formularz ofertowy

 


6.03.2018 r.

Treść ogłoszenia została zmieniona

OPIS USŁUGI HOTELARSKIEJ: dodano
1. Odległość od miejsca odbywanego szkolenia nie większa niż 7 km z możliwością dotarcia środkami komunikacji miejskiej w czasie 20 min
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do godz. 10:00, 09.03.2018r.

» Zapytanie ofertowe
» Formularz ofertowy

 


12.03.2018 r.

Wyniki postępowania

» Protokół z wyboru wykonawcy