UMP w liczbach

Pracownicy: Liczba:
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
(łącznie)

1529
1) Pracownicy badawczo-dydaktyczni 1001
a) Profesorowie zwyczajni 94
b) Profesor 115
c) Profesor uczelni 36
d) Adiunkci z tytułem dr. hab. 165
e) Adiunkci 302
f) Asystenci z tytułem dr. 118
g) Asystenci 171
2) Pracownicy badawczy 12
a) Profesor 1
b) Adiunkt z tytułem dr. hab. 1
c) Adiunkt 7
d) Asystenci z tytułem dr. 3
3) Pracownicy dydaktyczni 516
a) Profesor 1
b) Profesor uczelni 3
c) Starszy wykładowca z tytułem dr. 263
d) Starszy wykładowca bez tytułu dr. 22
e) Wykładowca z tytułem dr. 47
f) Wykładowca 125
g) Instruktor 47
h) Lektor 8
4) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 846
a) Naukowo-techniczni 83
b) Inżynieryjno-techniczni 189
c) Administracja 420
d) Obsługa 128
e) Biblioteka Główna 26
PRACOWNICY UCZELNI
(łącznie)

2375
Apteka 4

Stan na dzień 31.10.2022 r.

Studenci: Liczba:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
5654
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
713
Studenci cudzoziemcy 894
STUDENCI
(łącznie)
7261

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 

Zobacz także