UMP w liczbach

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1564
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1098
Profesorowie zwyczajni 106
Profesor 83
Profesor uczelni 31
Adiunkci z tytułem dr. hab. 187
Adiunkci 314
Asystenci z tytułem dr. 85
Asystenci 292
Pracownicy badawczy 17
Profesor zwyczajny 2
Profesor uczelni 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 4
Adiunkt 4
Asystenci z tytułem dr. 6
Pracownicy dydaktyczni 449
Profesor zwyczajny 2
Profesor 1
Starszy wykładowca z tytułem dr. 271
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 35
Wykładowca z tytułem dr. 11
Wykładowca 79
Instruktor 44
Lektor 6
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 877
Naukowo-techniczni 95
Inżynieryjno-techniczni 201
Administracja 377
Obsługa 171
Biblioteka Główna 33
Pracownicy uczelni łącznie
2441
Apteka 5

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
5451
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
947
Studenci cudzoziemcy 966
Studenci łącznie 7364

Stan na dzień 31.12.2019 r.

 

Zobacz także