Organizacje studenckie

  RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO (RUSS)

Adres:
Dom Studencki "Medyk", pok. 018
ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań
e-mail: samorzad@ump.edu.pl
tel.: 61 658-42-76
www.samorzad.ump.edu.pl

Przewodniczący:
Paweł Czudaj
e-mail: samorzad@ump.edu.pl
tel.: 61 658-42-57
tel. kom.: 501-039-036

I Zastępca Przewodniczącego:
Piotr Stachowiak
e-mail: samorzad@ump.edu.pl
tel.: 61 658-42-57
tel. kom.: 518-901-390
  RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW (RSD)

Adres:
Dom Studencki "Karolek", pok. 2.19
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
e-mail: doktoranci@ump.edu.pl
www.doktoranci.ump.edu.pl
www.facebook.com/samorzadoktorantowump

Przewodniczący:
lek. Rafał Sibiak
e-mail: rafal.sibiak@student.ump.edu.pl
tel.: 663-074-459
  STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE (STN)

Adres:
Dom Studencki "Karolek", pok. 2.15
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
e-mail: stn.ump@gmail.com
www.stn.ump.edu.pl

Przewodnicząca Zarządu:
Aleksandra Kurowska
e-mail: stn.ump@gmail.com
tel.: 532-054-094
  GAZETA STUDENTÓW UMP "PULS UM"

Adres:
Dom Studencki "Eskulap", pok. 10
ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań
e-mail: redakcja@pulsum.pl

www.pulsum.ump.edu.pl

Redaktor Naczelny:
Adrian Kostrzewa
  CHÓR UMP 

Adres:
Collegium Wrzoska, pok. 503
ul. Dąbrowskiego 79, 60-645 Poznań
e-mail: chor.ump1959@gmail.com
www.chor.ump.edu.pl

Prezes:
Julia Janecka
  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY - IFMSA-POLAND - ODDZIAŁ POZNAŃ

Adres:
Dom Studencki "Aspirynka", pok. 29/30
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
www.poznan.ifmsa.pl

Prezydent Oddziału:
Anna Hejman
e-mail: prezydent@poznan.ifmsa.pl
tel.: 604-622-134
  AKADEMICKA SPOŁECZNOŚĆ RATOWNICTWA I MEDYCYNY KATASTROF (ASRiMK)

Adres:
Dom Studencki Aspirynka, pok. 2
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
e-mail: asrimk.ump@gmail.com
www.facebook.com/asrimkump

Przewodniczący:
Natalia Sot
e-mail: sot.natalia@wp.pl
tel.: 883-435-380
  POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII (PTSS)

Adres:
Centrum Stomatologii, pok. A 407
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-07
e-mail: poznan@ptss.pl
www.ptss.pl

Prezes:
Michał Kliński
  KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (KU AZS UMP)

Adres:
Dom Studencki "Aspirynka", pok. 3
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
tel.: 61 658-41-02
www.azs.ump.edu.pl

Prezes:
Elżbieta Buszkiewicz-Nowak
e-mail: e.buszkiewicz.nowak@gmail.com
tel.: 502-515-885
  POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI ODDZIAŁ POZNAŃ (PTSF)

Adres:
Dom Studencki "Aspirynka", pok. 1
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
www.ptsf.pl

Przewodniczący:
Miłosz Ignacyk
president.poznan@ptsf.pl
  STUDENCKI ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERII FARMACEUTYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU (SO ISPE PRZY UMP)

Adres:
Dom Studencki "Karolek", pok. 2.22
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
tel.: 61 844-52-19
ispe.ump.edu.pl
www.facebook.com/ispe.poznan

Przewodniczący:
Antoni Białek
e-mail: ispepoznan@gmail.com
  STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Adres:
Dom Studencki "Eskulap", pok. 08
ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań
www.stdl.ump.edu.pl
e-mail: stdl.ump@gmail.com

Prezes:
Marta Witenberg
e-mail: marta.witenberg@gmail.com
tel.: 504-777-620
  AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SOLI DEO

www.facebook.com/solideoUMP
e-mail: poznan.solideo@gmail.com

Prezes:
Martyna Wolska
e-mail: martynawolska1998@wp.pl
tel. 698 391 359

 

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Studenckich
mgr Kamila Stiller
e-mail: sprawy_studenckie@ump.edu.pl
tel.: 61-854-62-23, 854-60-72