Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
OFERTY STAŻY
WYNIKI KONKURSÓW

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwczajnego w Katedrze i Zakladzie Technologii Chemicznej Środków Lecznuczych

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.12.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni - pracownika badawczego w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 13.12.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Medycyny Środowiskowej

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 13.12.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakladzie Farmakognozji

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 29.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w I Klinice Kardiologii

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

na Wydziale Nauk o Zrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa

na Wydziale Nauk o Zrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Stomatologii Grup Ryzyka

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Klinice Chirurgii naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.11.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.10.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.10.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.10.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Psychiatrii Dorosłych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Onkologii Ginekologicznej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Klinice Onkologii Ginekologicznej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych - zatrudnienie w wymiarze 9 / 10 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na trzy stanowiska asystenta w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej 

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej 

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.09.2021 r.

KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Neonatologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej 

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Dysfunkcji Narzadu Żucia

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 29.07.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Patologii i Profilaktyki Nowotworów

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Anatomii Prawidlowej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursoej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Neuroradiologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Sekretarka w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Dietetyk w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielny referent w CNJA

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.12.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik wsparcia informatycznego w Zespole ds. Obsługi Sal Dydaktycznych

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 05.12.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Kontrolingu

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.11.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Inwestycyjno - Technicznego

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.11.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Dyrektora Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej oraz Komercjalizacji

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 07.11.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. aparatury medycznej

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.11.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.11.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik gospodarczy

Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Elektryk/automatyk

Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik ds. technicznych

Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik naukowo - techniczny w UCA

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 03.11.2021

OFERTY STAŻY

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Centrum E - Learningu

 Szczegółowe informacje

 
WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku 

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na trzy stanowiska asystenta w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki - zatrudnienie w ramach umowy na zastepstwo 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakladzie Elektroradiologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Immunologii Nowotworów - zatrudnienie w ramach umowy na zastepstwo 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakladzie Farmakologii 

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Endokrynologii Ginekologicznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Klinice Psychiatrii Dorosłych 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegołowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogolnej i Transplantacyjnej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na trzy stanowiska asystenta w Klinice Chirurgii Ogolnej i Transplantacyjnej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorob Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje