Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
OFERTY STAŻY
WYNIKI KONKURSÓW
POLITYKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na trzy stanowiska asystenta w Klinice Chorob Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asytenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykladowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Neurologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Neurochemii i Neuropatologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.07.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnetrznych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.07.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.07.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.07.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.07.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.07.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.06.2022 r.

 
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.08.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry Praktycznej Stomatologii Klinicznej 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Biomateriałów 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 

na Wydziale nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Zakładu Medycyny Środowiskowej 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej 

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Zakażeń Noworodków 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Katedry Hipertensjologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu Onkologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Katedry Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Neurochemii i Neuropatologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Rozrodczości 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje 

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022

 
 
 
 
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. analiz, raportów i zarządzania systemami informatycznymi w Dziale Analiz i Rozwoju

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.09.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjny (½ etatu) w Uczelnianym Centrum Obsługi Studenta

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.09.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.09.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektów

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik naukowo - techniczny w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowy/Księgowa ds. płac

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik wsparcia technicznego w Zespole ds. Obsługi Sal Dydaktycznych

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Elektryk i/lub Automatyk

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych w Centrum Symulacji Medycznej

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.08.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 03.09.2022

OFERTY STAŻY

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Działu Księgowości

Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów

Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Centrum E-Learningu

 Szczegółowe informacje

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Połoznictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje