Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
OFERTY STAŻY
WYNIKI KONKURSÓW
POLITYKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora w studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.06.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej - zatrudnienie w wymiarze 0,6 etatu

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.06.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.06.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej - zatrudnienie w wymiarze 3/ 4 etatu

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry 

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asysetntaw Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Fizjologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Neurologii Wieku Rozwojowego 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Klinice Torakochirurgii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakladzie Histologii i Embriologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Klinice Neonatologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.04.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Klinice Diabetologii, Auksologii i Otyłosci Wieku Rozwojowego 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.04.2022 r.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Diabetologii, Auksologii i Otylości Wieku Rozwojowego 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Histologii i Embriologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Epidemiologii i Higieny 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.03.2022 r.

 
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry Praktycznej Stomatologii Klinicznej 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Biomateriałów 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 

na Wydziale nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Zakładu Medycyny Środowiskowej 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej 

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.05.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Zakażeń Noworodków 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Katedry Hipertensjologii 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji Dyrektora Instytutu Onkologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Katedry Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Neurochemii i Neuropatologii 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Rozrodczości 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.03.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje 

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022

 
 
 
 
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik Administracyjny w Uczelnianym Centrum Obsługi Studenta

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.06.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Dietetyk w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.06.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowy–Starszy Księgowy/Księgowa–Starsza Księgowa w Sekcji Księgowości Ogólnej/Zespołu Rozliczenia Projektów
i Kosztów

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 05.06.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjlista ds. analiz, raportów i zarządzania systemami informatycznymi

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.05.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista naukowo – techniczny w Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.05.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjno - biurowy w Biurze Rekrutacji UMP

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.05.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Elektrycznego

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Kontrolingu

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.04.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik naukowo - techniczny w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik gospodarczy

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.04.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Rzemieślnik - pracownik ds. technicznych i/lub instalator

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.04.2022

OFERTY STAŻY

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Działu Spraw Pracowniczych

Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Centrum E-Learningu

 Szczegółowe informacje

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Działu Kontrolingu

 Szczegółowe informacje

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Działu Finansowego

 Szczegółowe informacje

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Połoznictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje