< Cofnij

Skrzynka rektorska

Szanowni Studenci!
Niniejsza skrzynka została uruchomiona w trosce o usprawnienie komunikacji między społecznością studencką a władzami rektorskimi naszej Uczelni. Zamieszczone tu opinie, wnioski, pomysły i zapytania trafią bezpośrednio do Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza UM w Poznaniu. Dla tych z Państwa, którzy nie chcą swojej korespondencji podpisywać imieniem i nazwiskiem - skrzynka jest anonimowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych osobowych przez  Administratora Danych Osobowych – Uniwersytet Medyczny  im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fredry 10, 61-701 Poznań w celu obsługi korespondencji oraz umożliwienia kontaktu przez Administratora.

Uniwersytet Medyczny  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako Administrator Danych Osobowych, informują Panią / Pana, iż: