Zapytania ofertowe

07/02/2019

Zaproszenie do składania ofert na na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego za lata 2014-2018

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego za lata 2014-2018.

21/01/2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją Projektu

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją Projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

21/01/2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej podczas kursu w ramach Projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29/11/2018

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej oraz wprowadzenie go do ogólnopolskiej bazy scenariuszy medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” - realizowanego w ramach...

Archiwum