< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na opiekuna Studenckiego Punktu Konsultacyjnego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji opiekuna Studenckiego Punktu Konsultacyjnego w ramach Projektu: "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

» Zapytanie ofertowe
» Oświadczenie

 


11.04.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje