Zapytania ofertowe

27/04/2018

Konkurs na wybór najemcy pomieszczenia w Collegium Stomatologicum na działalność gospodarczą

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na wybór najemcy pomieszczenia w Collegium Stomatologicum na działalność gospodarczą.

05/04/2018

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na nowych aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta oraz prób do odgrywania roli

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na nowych aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta oraz prób do odgrywania roli

Archiwum