< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na nowych aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta oraz prób do odgrywania roli

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na nowych aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta oraz prób do odgrywania roli, w ramach Projektu "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Zapytanie ofertowe
» Opis przedmiotu zamówienia
» Formularz ofertowy
» Wzór umowy
» Oświadczenie oferenta

 


16.04.2018 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje