Zapytania ofertowe

13/07/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy DNI/ZO/05/2017 projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

06/07/2017

Wyniki konkursu na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy: Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych...

Archiwum