< Cofnij

Wyniki konkursu na przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy DNI/ZO/05/2017

projekt „MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami informuje, iż do realizacji warsztatów wybrani zostali Wykonawcy:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku usług medycznych - Lucyna Łuczak-Noworolnik
2. Komunikowanie transkulturowe - Katarzyna Wiecheć
3. Umiejętności analityczne - Katarzyna Wiecheć