Zapytania ofertowe

24/04/2024

Otwarty nabór na Partnera do Konsorcjum dla realizacji projektu eksperymentu badawczego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza otwarty Nabór na Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu na...

Archiwum