Zapytania ofertowe

02/10/2018

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UMP

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UMP...

18/06/2018

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów...

27/04/2018

Konkurs na wybór najemcy pomieszczenia w Collegium Stomatologicum na działalność gospodarczą

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na wybór najemcy pomieszczenia w Collegium Stomatologicum na działalność gospodarczą.

05/04/2018

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na nowych aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta oraz prób do odgrywania roli

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na nowych aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta oraz prób do odgrywania roli

Archiwum