< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat organizacji misji medycznych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie  wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat organizacji misji medycznych:

» Więcej informacji
» Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
» Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
» Załącznik nr 3 - wzór umowy

 


26.10.2018 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje