< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej oraz wprowadzenie go do ogólnopolskiej bazy scenariuszy medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu:

„Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej  w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza konkurs dla kadry dydaktycznej na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej oraz wprowadzenie go do ogólnopolskiej bazy scenariuszy medycznych w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Zasady konkursu  dla kadry dydaktycznej na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej oraz wprowadzenie go do Ogólnopolskiej Bazy Scenariuszy Medycznych, w ramach projektu „Realizacja programu rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”.

» Więcej informacji
» Oświadczenie uczestnika
» Schemat scenariusza

 


17.04.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje