Zapytania ofertowe

06/08/2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej dla uczestnika projektu

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej dla uczestnika projektu "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu"

04/07/2019

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Partnera w projekcie konkursowym

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Partnera w projekcie konkursowym w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój - Konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19.

19/06/2019

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów przez 2 pielęgniarki

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na...

10/04/2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kart upominkowych na zakup książek

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na dostawę kart upominkowych na zakup książek dla uczestników Projektu za udział w projektach badawczych

Archiwum