< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej oraz wynajem sal

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie wykonania usługi polegającej na zapewnieniu usługi cateringowej oraz wynajmu sal na potrzeby realizacji jednodniowych 6-godz. max 3 szkoleń, realizowanych w trybie weekendowym (jedno szkolenie średnio 28 osób) w miejscowościach na terenie woj. wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego w ramach projektu pn.”DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi” (numer umowy o dofinansowanie: POWR.05.01.00-00-0006/16/00/1208/2017/289).

» Zapytanie ofertowe
» Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
» Wzór umowy
» Protokół odbioru
» Harmonogram szkoleń
» Formularz ofertowy
» Wykaz usług