< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.05.04.00-00-0086/16.

» Więcej informacji
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie oferenta
» Rachunek i zestawienie godzin
» Formularz zgłoszeniowy
» Wzór umowy
» Oświadczenie


PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY USŁUGI:

» Protokół