Zapytania ofertowe

09/12/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera społecznego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera społecznego Nr 1/2016 z dn. 08.12.2016 r. w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne (nowotwory szyi i głowy) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 5.1 POWER).

08/12/2016

Wyniki konkursu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń

Wyniki konkursu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: "Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy...

28/11/2016

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu...

21/09/2016

Wyniki konkursu na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dotyczy Projektu "Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu...

Archiwum