Zapytania ofertowe

14/02/2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym...

13/02/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego...

02/02/2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty...

10/01/2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Nr 1/2017 z dn. 10.01.2017 r. w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego...

Archiwum