Zapytania ofertowe

02/02/2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty...

10/01/2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Nr 1/2017 z dn. 10.01.2017 r. w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego...

10/01/2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera społecznego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera społecznego Nr 1/2017 z dn. 10.01.2017 r. w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego...

03/01/2017

Wyniki konkursu na wykonanie audytu zewnętrznego

Wybór oferty dotyczącej audytu zewnętrznego projektu: „Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych”, realizowanego w ramach programu Innomed współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Archiwum