Zapytania ofertowe

03/03/2017

Wyniki konkursu na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu...

23/02/2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym

22/02/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego

14/02/2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym...

Archiwum