Zapytania ofertowe

06/09/2016

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

05/09/2016

Wyniki konkursu na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych

W związku z rozstrzygnięciem wyboru ofert na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych...

31/08/2016

Zaproszenie do składania ofert na udzielanie konsultacji dietetycznych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na udzielanie konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

29/08/2016

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego udzielania konsultacji dietetycznych

Uprzejmie informujemy, że zapytanie ofertowe dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski...

Archiwum