Zapytania ofertowe

01/06/2016

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie konferencji zamykającej

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie konferencji zamykającej

19/05/2016

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie materiałów graficznych i audiowizualnych oraz przeprowadzenie działań reklamowych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na opracowanie materiałów graficznych i audiowizualnych oraz przeprowadzenie działań reklamowych w ramach realizacji projektu

08/03/2016

Wyniki konkursu dotyczącego wyboru pism dla rodziców dzieci przedszkolnych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych informuje, że konkurs dotyczący wyboru pism dla rodziców dzieci przedszkolnych wygrała firma: Blue Eyes Media Sp. z o.o.

10/02/2016

Zaproszenie do składania ofert dla wydawców czasopism

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wydawców czasopism dla rodziców dzieci przedszkolnych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie konkursu...

Archiwum