< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie materiałów graficznych i audiowizualnych oraz przeprowadzenie działań reklamowych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na opracowanie materiałów graficznych i audiowizualnych oraz przeprowadzenie działań reklamowych w ramach realizacji projektu: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: biuroprojektusppw@ump.edu.pl


» Więcej informacji