< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udzielanie konsultacji dietetycznych

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na

udzielanie konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

» Więcej informacji
» zał. nr 1 - opis przedmiot zamowienia
» zał. nr 2 - formularz ofertowy z oświadczeniem o braku powiązań
» zał. nr 3 - umowa
» zał. nr 4 - dane osób realizujących zamówienie
» zał. nr 5 - wykaz realizacji zamówień