< Cofnij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera społecznego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera społecznego Nr 1/2016 z dn. 08.12.2016 r. w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne (nowotwory szyi i głowy) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 5.1 POWER).

» Więcej informacji
» Karta zgłoszenia

 

KOMUNIKAT O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w nawiązaniu do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera Społecznego nr 1/2016 z dn.
08.12.2016 r. informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 13 stycznia 2017 r. do godziny 15:00.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKÓW NABORU:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w odpowiedzi na  ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr 1/2016 wpłynęła jedna oferta: Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Porozumienie Zielonogórskie", Aleja Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra.

Powyższa oferta spełniła wszystkie kryteria formalne i została wybrana w celu wspólnej realizacji projektu.