Komunikaty

08/10/2018

Queen Silvia Nursing Award

Rozpoczyna się trzecia polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu, studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić swoje pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.

05/10/2018

4th European Laryngological Live Surgery Broadcast

4th European Laryngological Live Surgery Broadcast 28th November 2018 | 9.00 - 16.00 CET (GMT+1)

28/09/2018

Ogłoszenie o naborze pacjentów do projektu

Zwracamy się do Państwa z prośbą o kierowanie znajdujących się pod Państwa opieką rodzin z dziećmi w wieku 6-10 lat z podejrzeniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) na badania prowadzone aktualnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

27/09/2018

Ubezpieczenie NNW dla studentów

W roku akademickim 2018/2019 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

Archiwum