< Cofnij

Ubezpieczenie NNW dla studentów

W roku akademickim 2018/2019 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

Składkę należy wpłacać na subkonto studenta do dnia 31 października 2018 r. z dopiskiem:
składka na ubezpieczenie NNW 2018/2019, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

Po dokonaniu wpłaty studenci są zobowiązani osobiście dostarczyć potwierdzenie wpłaty do Dziekanatu.

» Ogólne warunki ubezpieczenia

Baner

Plakat