Komunikaty

31/05/2021

Poszukiwany Konsorcjant w projekcie ORESTES

Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjanta w projekcie pt.: „ORESTES - Ocena RESTytucji czynności poznawczych Eksplorowanych w Sferze językowej i pozajęzykowej u osób w wieku podeszłym z niedosłuchem po zastosowaniu betahistyny”.

27/05/2021

Konkurs na stanowisko stypednysty-doktoranta w grancie NCN

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym na stanowisko stypendysty-doktoranta w grancie Narodowego Centrum Nauki pt. "Modulacja aktywności komórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza za pomocą oligonukleotydowych terapeutyków dostarczanych przez jedwabne nanonośniki".

26/05/2021

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom dla Wielkopolan chorych na nowotwory złośliwe

W celu poprawy odporności i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych Wielkopolskie Centrum Onkologii, dzięki Funduszom Europejskim, rozpoczęło realizację regionalnego programu zdrowotnego...

20/05/2021

Szkolenie "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych"

Gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych"

Archiwum