Komunikaty

13/06/2024

Konkurs na 2 stanowiska stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu, dr Urszula Oleksiewicz, ogłasza rekrutację na dwa stanowiska dla doktorantów w projekcie SONATA BIS finansowanym przez NCN, pt. "Zwiększenie wrażliwości na immunoterapię w raku płuca poprzez immunostymulację i modulację mikrośrodowiska guza".

27/05/2024

Gala E-Zasoby 27.05.2024 r. o godz. 13 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

Zapraszamy na Galę E-Zasoby, która jest podsumowaniem projektu "E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia" POWR.02.15.00-00-3051/20 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

23/05/2024

Webinar (II edycja) Uniwersyteckie Studio Nagrań - jak możemy pomóc?

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Nauczycieli Akademickich na drugą edycję spotkania online, podczas którego przedstawimy, w jaki sposób możemy wspierać Państwa w tworzeniu nowoczesnych materiałów edukacyjnych, w tym również w formie e-learningu.

20/05/2024

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie NCN

Instytucja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego; Katedra lub zakład: Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej

Archiwum