< Cofnij

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom dla Wielkopolan chorych na nowotwory złośliwe

W celu poprawy odporności i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych Wielkopolskie Centrum Onkologii, dzięki Funduszom Europejskim, rozpoczęło realizację regionalnego programu zdrowotnego pn.: „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi”.

Głównym celem programu, który finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zminimalizowanie ryzyka infekcji oraz groźnych powikłań infekcyjnych po zakażeniu pneumokokami i/lub grypą u chorych z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi, a tym samym zwiększenia szansy na właściwe leczenie onkologiczne.

Projekt realizowany jest w Wielkopolsce (którą dla zapewnienia równego dostępu Pacjentom z całego województwa podzielono na 5 subregionów - adresy ośrodków na stronie www.psgp.info.pl) do 28.09.2023 r., a grupę docelową  stanowią pacjenci:

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą rejestrować się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00, pod numerem telefonu: 618850915.

Więcej informacji o tym unijnym projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.psgp.info.pl.

Kierownikiem Projektu jest: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii, tel.: 618850498.

Koordynatorem Projektu jest: dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka - Kierownik Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii, tel.: 618850915.

Koordynatorem medycznym w subregionie poznańskim jest: dr n. med. Paweł Różanowski - Ordynator Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć, tel.: 618850736.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 618850915.


mgr Łukasz Szczepański
Inspektor ds. koordynacji programów profilaktycznych