Komunikaty

18/05/2021

Konkurs na stanowisko post-doc w grancie NCN

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku post-doc w projekcie Narodowego Centrum Nauki nr 2016/22/E/NZ5/00270 pt. „Badania niekodujących regulatorowych wariantów liczby kopii, jako przyczyny wrodzonych wad kończyn u ludzi”.

18/05/2021

Warsztaty z doradcą zawodowym w ramach projektu Uniwersytet z Wyobraźnią

Biuro ds. osób niepełnosprawnych zaprasza na SPOTKANIA Z WARSZTATAMI w ramach projektu UNIWERSYTET Z WYOBRAŹNIĄ.

13/05/2021

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

05/05/2021

Nabór na stanowisko "Doktorant" w projekcie NCN

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku "Doktorant" w projekcie naukowym pt.: "Udział peptydu MOTS-c w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy", finansowanym z programu Sonata-Bis Narodowego Centrum Nauki (2021-2025).

Archiwum