Komunikaty

21/09/2018

Godziny rektorskie

W dniu 2 października 2018 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00 w związku z Uroczystym Posiedzeniem Połączonych Rad Wydziałów ustala się godziny rektorskie.

20/09/2018

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

17/09/2018

Zajęcia sportowe dla pracowników uczelni

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMP zaprasza pracowników uczelni na zajęcia sportowe w roku akademickim 2018/2019.

10/09/2018

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z §3 ust.15 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.) informuję, że...

Archiwum