< Cofnij

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z §3 ust.15 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki do udziału w realizacji projektu badawczego pt.: Metylacja DNA jako czynnik modyfikujący odpowiedź na leki tiopurynowe u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (nr rej. 2017/25/B/NZ5/02783) pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Walkowiaka zakwalifikowana została Pani mgr Aleksandra Glapa.


Kierownik projektu
/-/ prof. dr hab. Jarosław Walkowiak