Komunikaty

23/11/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, że laureatami konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2015 r. zostali dr n. biol. Anna Kozłowska i dr n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty.

22/11/2015

Szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej"

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej" organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.

22/11/2015

Możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020

Komunikat Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych w sprawie możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020.

21/11/2015

Nabór na III edycję Podyplomowego Studium "Zaburzenia w rozwoju dziecka i możliwości interwencji"

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację kandydatów na...

Archiwum