< Cofnij

Szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej"

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej" organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2015 roku.

Po szczegółowe informacje dotyczące tematyki, sposobu zgłoszenia i form płatności odsyłamy do załączników stanowiących integralną część niniejszej informacji.

» Program szkolenia

» Formularz zgłoszeniowy