< Cofnij

Możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020

Komunikat Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych w sprawie możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020.

» Więcej informacji w systemie WISUS P → zakładka "Administracja" "Fundusze UE"