< Cofnij

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, że laureatami konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2015 r. zostali dr n. biol. Anna Kozłowska - adiunkt w Zakładzie Immunologii Nowotworów UMP (Wydział Lekarski II) oraz dr n. farm.  Hanna Piotrowska-Kempisty - adiunkt w Katedrze i Zakładzie Toksykologii UMP (Wydział Farmaceutyczny).