Zapytania ofertowe

14/06/2017

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej

Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi hotelarskiej...

13/06/2017

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową - przewóz studentów na wizyty studyjne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na "Usługa transportowa - przewóz studentów na wizyty studyjne" realizowane w ramach projektu „MEDI+...

09/06/2017

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej...

01/06/2017

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach...

Archiwum