Komunikaty

24/11/2015

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM)

23/11/2015

Nowy system zdalnego dostępu do e-zasobów Biblioteki

Biblioteka Główna informuje, że 19 listopada br. rozpoczyna uruchomianie nowego sposób dostępu spoza sieci uczelnianej do zasobów elektronicznych Biblioteki.

23/11/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie informujemy, że laureatami konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2015 r. zostali dr n. biol. Anna Kozłowska i dr n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty.

22/11/2015

Szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej"

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Wybrane zagadnienia z receptury aptecznej" organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu.

Archiwum