< Cofnij

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych

Zapraszamy pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat prawidłowych zasad higieny i profilaktyki stomatologicznej dzieci w wieku 0 - 5 lat.

Miejsce szkolenia: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UMP w Poznaniu
Termin: 24 maja godz. 09:00 - 12:00 lub 16:30 - 19:30
Zgłoszenia: Biuro Projektu tel. 61 854 74 58 , e-mail: biuroprojektusppw@ump.edu.pl

» Program szkolenia
» Formularz zgłoszeniowy