Komunikaty

07/06/2021

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie NCN

Kierownik Projektu badawczego pt. "Analiza funkcjonalna miRNA na modelu zwierzęcym ex vivo zapalenia alergicznego dróg oddechowych" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

07/06/2021

Bezpłatne szkolenia praktyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi szkolenia praktyczne dla farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19. Szkolenia realizowane są w uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej.

31/05/2021

Poszukiwany Konsorcjant w projekcie ORESTES

Nabór otwarty w poszukiwaniu Konsorcjanta w projekcie pt.: „ORESTES - Ocena RESTytucji czynności poznawczych Eksplorowanych w Sferze językowej i pozajęzykowej u osób w wieku podeszłym z niedosłuchem po zastosowaniu betahistyny”.

27/05/2021

Konkurs na stanowisko stypednysty-doktoranta w grancie NCN

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym na stanowisko stypendysty-doktoranta w grancie Narodowego Centrum Nauki pt. "Modulacja aktywności komórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza za pomocą oligonukleotydowych terapeutyków dostarczanych przez jedwabne nanonośniki".

Archiwum