Komunikaty

01/08/2022

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/B/NZ7/02476 pt.: "Emitujące światło, dostarczające tlen, ukierunkowane na komórki nowotworowe nośniki fotosensybilizatorów dedykowanych do terapii fotodynamicznej głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych", prof. dr hab. Marek Murias, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

26/07/2022

Nabór na I edycję STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w I edycji Studiów Podyplomowych Prawo Medyczne i Farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

20/07/2022

PRELUDIUM BIS 3 - konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

Kierownik Projektu badawczego pt.: „Charakterystyka astmy wczesnodziecięcej oraz endotypów astmy związanych z alergią IgE-zależną z wykorzystaniem zintegrowanych strategii klinicznych, metabolomicznych i proteomicznych” prof. dr hab. Jan Matysiak ogłasza nabór na stanowisko doktorant-uczestnik szkoły doktorskiej.

11/07/2022

Oferta studiów podyplomowych dla farmaceutów

Jesteś farmaceutą lub pracujesz w branży farmaceutycznej? Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

Archiwum