Aktualności

Naukowcy UMP wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców świata

Corocznie prestiżowe wydawnictwo Elsevier publikuje zestawienie najczęściej cytowanych autorów i współautorów publikacji naukowych....

Stypendium im. M. Bekkera dla dra hab. Witolda Szaflarskiego

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. Witold Szaflarski z Zakładu Histologii i Embriologii naszego Uniwersytetu uzyskał 12-miesięczne...

Honorowy Ambasador Lwowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od wielu lat prowadzi intensywną współpracę naukową i organizacyjną z...

Nowi członkowie korespondenci PAN

Z satysfakcją informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk 3 grudnia 2021 r. dokonało wyboru członków rzeczywistych i...

Archiwum

Kategorie