< Cofnij

Naukowcy UMP wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców świata

Corocznie prestiżowe wydawnictwo Elsevier publikuje zestawienie najczęściej cytowanych autorów i współautorów publikacji naukowych. Wykaz za rok 2020 obejmuje ponad 100 tys. naukowców, którzy oceniani byli m. in. w takich kryteriach jak: indeks Hirscha, liczba cytowań niezależnych, miejsce i rola autora wśród współautorów.

W gronie 2% najbardziej wpływowych autorów wyróżnieni zostali (w kolejności alfabetycznej):

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.