< Cofnij

Honorowy Ambasador Lwowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od wielu lat prowadzi intensywną współpracę naukową i organizacyjną z Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Daniła Halickiego we Lwowie. Pełnomocnikiem JM Rektora do spraw tej współpracy, od blisko osiemnastu już lat jest prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko z Wydziału Farmaceutycznego.

I to właśnie ten Wydział najintensywniej rozwinął różne formy wspólnych działań, począwszy od licznych współautorskich badań naukowych, poprzez szeroką wymianę stażystów, doktorantów, stypendystów i grup studenckich, po organizację wspólnych konferencji, wykładów gościnnych i zajęć dla studentów. Wszystkim tym działaniom zawsze towarzyszy szeroka wzajemna promocja naszych Uczelni i naszych miast. I to właśnie za tę wieloletnią aktywność i zaangażowanie we wszelkie działania wspierające i promujące Lwów oraz tamtejszy Uniwersytet Medyczny, profesor Zaprutko został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Lwowa. Ten zaszczytny tytuł odebrał osobiście z rąk Prezydenta tego miasta podczas specjalnej Gali w lwowskim Ratuszu, w dniu 17 grudnia br. Dyplomowi i odznace Ambasadorskiej towarzyszy czek na 25.000 hrywien, z możliwością wykorzystania go na współorganizację dowolnej konferencji naukowej we Lwowie. Oczywiście, plany w tym zakresie już się zrodziły i należy oczekiwać w najbliższym roku pojawienia się w kalendarzu imprez „Prekolokwium farmaceutycznego” poprzedzającego większą tego typu konferencję zaplanowaną na rok 2023. Ów tytuł ambasadorski zapewne przyczyni się do jeszcze większej aktywizacji istniejącej współpracy obu ośrodków i pomoże w realizacji kolejnych wspólnych ambitnych planów naukowych.

Materiały wideo:
» O Nagrodzonym
» Transmija z uroczystości

Zdjęcia