< Cofnij

Stypendium im. M. Bekkera dla dra hab. Witolda Szaflarskiego

Zdjęcie

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. Witold Szaflarski z Zakładu Histologii i Embriologii naszego Uniwersytetu uzyskał 12-miesięczne stypendium badawcze w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzięki uzyskanemu stypendium dr hab. Witold Szaflarski będzie prowadził badania strukturalne nad biosyntezą białka z wykorzystaniem mikroskopii cryo-EM w Uniwersytecie w Hamburgu pod kierunkiem prof. dr. Daniela Wilsona.

Informacje dotyczące Programu im. M. Bekkera:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Dodać należy, że przytoczone wyżej prace badawcze stanowią kontynuację działań, których oryginalne wyniki zostały właśnie opublikowane przez dra hab. Witolda Szaflarskiego w Nucleic Acid Research (Impact Factor dla tego czasopisma wynosi 16.971), a które dotyczą utrzymania struktury jąderka w czasie stresu wywołanego przez leki przeciwnowotworowe. Dzięki badaniom dra hab. Witolda Szaflarskiego i jego zespołu w Zakładzie Histologii i Embriologii utworzonego ze środków programu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki oraz współpracy z zespołem prof. dr. Shawna M. Lyonsa z Boston University w USA udało się wykazać, że pierwszy etap powstawania rybosomów w jąderku, czyli synteza 47S rRNA stanowi ochronę dla utrzymania struktury jąderka w czasie stresu, a cząsteczki 47S rRNA są przechowywane do czasu ustąpienia stresu, kiedy to ponownie uczestniczą w dojrzewaniu rybosomów. Badania te są bardzo istotne z punktu widzenia klinicznego, ponieważ otwierają nową drogę do projektowania takich leków przeciwnowotworowych, które będą przełamywać ochronę komórki nowotworowej na poziomie ochrony jąderka.

Link do publikacji:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34928368/

Gratulujemy i życzymy owocnego naukowo wyjazdu!