Programy międzynarodowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu utrzymuje w ramach międzynarodowych programów współpracy, umów międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz porozumień ścisłą współpracę w zakresie nauki, edukacji i lecznictwa z partnerami zagranicznymi.

Uczestniczymy w następujących międzynarodowych programach współpracy: Programy Ramowe Unii Europejskiej oraz Erasmus+.

» Realizowane projekty

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Zobacz także