Komunikaty

12/05/2023

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego pt.: "Celowane micele poloksamerowe z wybranymi lekami jako strategia przełamania mechanizmów oporności wielolekowej pierwotnych nowotworów wątroby", prof. dr hab. Tomasz Gośliński, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant.

11/05/2023

Szkolenia - profilaktyka raka płuca

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracowników ochrony zdrowia (pulmonolodzy, radiolodzy, lekarze POZ, pielęgniarki, koordynatorzy opieki medycznej) z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego na szkolenie...

10/05/2023

"Ochrona wzroku w zmieniającym się świecie" - konferencja, warsztaty, wykłady

Szanowni Państwo, w dniach 12-14 maja odbędzie się Poznaniu międzynarodowa konferencja łącząca optometrię i optykę - European Academy of Optometry and Optics - EAOO 2023.

08/05/2023

Otwarty nabór na Partnerów do Konsorcjum dla realizacji projektów niekomercyjnych badań klinicznych

UMP ogłasza otwarty Nabór Partnerów Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych...

Archiwum